dilluns, 6 de juliol de 2020

¿Que feim amb la quota de soci?

Benvolgudes famílies

Des de dia 30 de Juny, la quota a ingressar per a ser soci d’AFA el pròxim curs és de 30€ per família i curs complet.

Els 15€/30€ que pagueu aquest curs (anys anteriors 30€/60€), serveixen perquè AFA continuï podent fer un munt de coses per als nens i el col·legi, per això ens entristeix molt quan algú ens demana una excepció per a pagar menys perquè se li ha passat el termini o ens fa el comentari que "no li surt a compte" pagar la quota de soci, som lliures de fer-ho o no, per descomptat! però amb aquest comentari entenem que no sabeu en què s'inverteixen les quotes.

Així que aquí va un petit resum que fem amb els diners que ingresseu de quota anual d’AFA, i si voleu veure el que fem exactament preguntar-nos en qualsevol de les reunions que convoquem durant el curs.

1- Subvencionar les festes que fem cada any, normalment tres, Nadal, Sant Antoni i final de curs.
2. Fer costat al col·legi econòmicament amb despeses que no pot assumir però que milloren el nostre col·legi. ( ambients d'infantil, material d'hort, llibres per a la biblio, ect )
3. Fer costat a famílies amb baixos recursos econòmics per mediació del col·legi.
4. Ajudar econòmicament a pagar a les famílies sòcies alguna excursió, campament o viatge de fi de curs.
5. Donar una ajuda de 30 euros a les famílies sòcies que en 5è de primària hagin de comprar portàtil ( i hagin estat sòcies almenys dos anys anteriors a l'any de la compra )
6. Comprar les agendes de cada any que regalem a socis d’AFA i cobrem a preu de cost a NO SOCIS.
7. Gestionar Matinera i ludoteca.

De totes aquestes coses poden beneficiar-se els socis, i de la gran majoria els no socis també!

I com us comentava, no farem excepcions ja que així ho aprovarem en junta.

A partir del dia 30 de Juny, l'import a ingressar enguany és de 30€ pots fer l'ingrés, o no fer-lo, però no ens demaneu fer una excepció perquè no és a les nostres mans aquesta decisió i no ens diguis que no et surt a compte pagar la quota perquè llavors et donarem un munt de raons pels quals si et surt a compte!

Una abraçada a tots, passeu un gran estiu!

PD: Aviat informació de venda de llibres, estem en això.

-------------------------------------------------------------------------------

Queridas familias

Desde día 30 de Junio, la cuota a ingresar para ser socio de AFA el próximo curso es de 30€ por familia y curso completo.

Los 15€/30€ que pagáis este curso (años anteriores 30€/60€), sirven para que AFA siga pudiendo hacer un montón de cosas para los niños y el colegio, por eso nos entristece mucho cuando alguien nos pide una excepción para pagar menos porque se le ha pasado el plazo o nos hace el comentario que "no le sale a cuenta" pagar la cuota de socio, somos libres de hacerlo o no, por supuesto! pero con ese comentario entendemos que no sabéis en que se invierten las cuotas.

Así que aquí va un pequeño resumen de que hacemos con el dinero que ingresáis de cuota anual de AFA, y si queréis ver lo que hacemos exactamente preguntarnos en cualquiera de las reuniones que convocamos durante el curso.

1- Subvencionar las fiestas que hacemos cada año, normalmente tres, Navidad, San Antoni y final de curso.

2. Apoyar al colegio económicamente con gastos  que no puede asumir pero que mejoran nuestro colegio.  (Ambientes de infantil, material de huerto, libros para la biblio, etc.)

3. Apoyar a familias con bajos recursos económicos por mediación del colegio.

4. Ayudar económicamente a pagar a las familias socias alguna excursión, campamento o viaje de fin de curso.

5. Dar una ayuda de 30 euros a las familias socias que en 5º de primaria tengan que comprar portátiles (y hayan sido socias al menos dos años anteriores al año de la compra)

6. Comprar las agendas de cada año que regalamos a socios de AFA y cobramos a precio de coste a NO SOCIOS.

7. Gestionar Matinera y ludoteca.

¡De todas estas cosas pueden beneficiarse los socios, y de la gran mayoría los no socios también!

Y como os comentaba, no haremos excepciones ya que así lo aprobamos en junta.

A partir del día 30 de Junio, el importe a ingresar este año es de 30€ puedes hacer el ingreso, o no hacerlo, pero no nos pidáis hacer una excepción porque no está en nuestras manos esa decisión y no nos digas que no te sale a cuenta pagar la cuota porque entonces te daremos un montón de razones por los que ¡si te sale a cuenta!

¡Un abrazo a todos, pasad un gran verano!

 

PD: Pronto información de venta de libros, estamos en ello.